SERVEIS VETERINARIS

Nou

Servei d’anatomia patològica veterinària

Ampliant en coneixements científics

El nostre servei de Diagnòstic d'anatomia patològica veterinària va destinat a Clíniques, Hospitals Veterinaris, Protectores i Laboratoris Generalistes. Oferim un servei còmode, fiable i ràpid, però per sobre de tot, un servei personalitzat.

Entenem la nostra feina com una eina útil en el protocol de diagnòstic i potenciem una òptima i directa comunicació entre Clínic i Patòleg.

Serveis

Biòpsia

Diagnòstic de biòpsies en tots els camps de l’anatomia patològica, Dermatopatologia, Oncologia especificant grau histològic, índex mitòtic, marges quirúrgics i factor pronòstic més rellevants. Biòpsia endoscòpica, Biòpsia òssia, Neuropatologies. Altres (consultar possibilitats). Oftalmologia.

Citologies i estudis de líquids biològics

Servei ràpid i econòmic que aproxima el diagnòstic i ajuda a prendre futures decisions terapèutiques. Els líquids biològics es citocentrifuguen per obtenir una mostra més representativa.

Hematologia i immunopatologia

Estudis de medul·la òssia, hemogrames, estudis del frotis sanguini, detecció d’hemoparàsits, citologies de limfonodes i melsa, citometries de flux...

Observacions en fresc

Orina (urianàlisi), excrements (coprològic), pèl (tricograma). Detecció d’agents infecciosos (cryptosporidium, giàrdia, coronavirus, rotavirus, parvovirus, etc. per immunocromatografia i/o PCR).

Cultius microbiològics

Suport a les proves realitzades anteriorment en cas de sospita d’agents infecciosos, especialment en dermatopatologia o biòpsies òssies.

Biologia i genètica molecular

Detecció d’agents infecciosos i parasitaris sobre el teixit fresc, en parafina o en oncologia (PARR per a limfomes, mutacions gen c-Kit per a mastocitomes, etc.).

Tècniques d’immunohistoquímica i histoquímica

  • Tincions histoquímiques: Gram, PAS, Z-N, Groccott, Blau de toluidina.
  • Tincions immunohistoquímiques:

«Connexió entre professionals»

El perfil de metges patòlegs dels membres de l'equip d’Anatoscopo facilita la comunicació i incrementa l'eficàcia dels processos amb els professionals mèdics dels nostres clients.

Tens dubtes? vols saber més?

Posa't en contacte amb nosaltres